TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560
         
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1507128782Academic0062.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM