TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3083308330833083
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122947731229477312294773122947731229477312294773122947731229477
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         
     ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหารที่ประสบอุทกภัย จำนวน 26 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

         และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ และ ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการ ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ที่ประสบอุกภัยจำนวน 21 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ให้กลับสู่เหตุการณ์ปกติโดยเร็ว
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM