TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
731731731
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122068931220689312206893122068931220689312206893122068931220689
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทั่วไป
         
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยทั่วไป ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการองค์กร คอมพิวเตอร์ และกฏหมาย ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 50,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท

         ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านต่างๆ โปรดแจ้งความจำนงโดยกรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ส่งไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308-310
โทรสารหมายเลข 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1504770191doc2017083001.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM