TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1176711767117671176711767
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101239431012394310123943101239431012394310123943101239431012394
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งได้ร่วมกันประดิษฐ์จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
         
     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ชสอ. ผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 7 สมาคม และผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งได้ร่วมกันประดิษฐ์จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
วันที่เขียนข่าว : 05 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM