TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1050010500105001050010500
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101112731011127310111273101112731011127310111273101112731011127
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
         
     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM