TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
313091313091313091313091313091313091
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3785144137851441378514413785144137851441378514413785144137851441

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อรับการคัดเลือก “รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560”
      ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้กำหนดจัดโครงการคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560" จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับสคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

   โดยสามารถจัดส่งผลงานนวัตกรรมไปยัง ชสอ. ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 24961199 ต่อ304-307
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 18 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM