TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
142638142638142638142638142638142638
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3994290739942907399429073994290739942907399429073994290739942907

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 140 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความสำคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM