TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1165211652116521165211652
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3156725431567254315672543156725431567254315672543156725431567254
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ.ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC) ประเทศภูฏาน และ CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์
         
     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำจาก Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC) ประเทศภูฏาน และ CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์ รวมจำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM