TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1887188718871887
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754890557548905575489055754890557548905575489055754890557548905

คณะกรรมการ ชสอ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดพัทลุง

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ ชสอ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสหกรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 04 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM