TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7087708770877087
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755409957554099575540995755409957554099575540995755409957554099

คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และถวายรายงานการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,200,000 บาท สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดย ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศบริจาคงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป 
วันที่เขียนข่าว : 26 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM