TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1640164016401640
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218583432185834321858343218583432185834321858343218583432185834
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือหลักเกณฑ์การลงทุนของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561
         
          พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือหลักเกณฑ์การลงทุนของสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม มี ชสอ. ช.ส.ค. และสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ 12 แห่ง เข้าร่วมประชุม โดยสรุปผลการประชุมหารือหลักเกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านเครดิตเกี่ยวกับการให้สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62(7) พรบ 2542 ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ มีดังนี้
 
1.ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อย 20 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ 
2. ควรกำหนดพอร์ตการลงทุนในแต่ละแห่งไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อป้องกันเกิดการจุกตัวของความเสี่ยง
3. เห็นด้วยกับการลงทุนของสหกรณ์สามารถลงทุนได้ตามมาตรา 62 (7) พรบ 2542 และประกาศ คพช 2558 
4.กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำเสนอข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเสนออนุกรรมการ การลงทุน เพื่อเสนอ คณะกรรมการ คพช.พิจารณาต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM