TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4841948419484194841948419
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089362150893621508936215089362150893621508936215089362150893621

ชสอ. จัดโครงการ"การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง" เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. 61

วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ชสอ. จัดโครงการ"การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง" เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินการทางศาลโดยมีทนายพี่เลี้ยงแนะนำและทำด้วยตนเอง วิทยากร นายณฐกร แก้วดี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม นายปราโมทย์ สรวมนาม มีสหกรณ์เข้าร่วมอบรม 50 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM