TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5383053830538305383053830
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089902650899026508990265089902650899026508990265089902650899026

พิธีเปิดการจัดสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์

     นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์" วันที่ 17-18 มี.ค. 61 ณ รร.ภูรัญญา รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก มีเข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน 30 สหกรณ์ พร้อมกันนี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 150,000 บ. ตามแผนงานเขตฯ โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรร ประธานกรรมการ ชสอ. นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานฯ ชสอ. นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมเชื่อมโยง ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 19 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM