TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2090020900209002090020900
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5061075750610757506107575061075750610757506107575061075750610757

เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางนโยบายการลงทุนและการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก กับ สอ.ปตท.จก.

      ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ และนายณฐกร แก้วดี เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ คุณประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจฯ เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางนโยบายการลงทุนและการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก กับ สอ.ปตท.จก. โดยมี นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ และคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
วันที่เขียนข่าว : 02 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM