TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
139614139614139614139614139614139614
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754414757544147575441475754414757544147575441475754414757544147

ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

       นายปรีชา ดุลยการัณย์ กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบรรยายพิเศษและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชสอ. ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากรสหกรณ์สู่การเป็นสหกรณ์ในยุค 4.0 ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM