TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
530530530
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210093832100938321009383210093832100938321009383210093832100938
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
         
      รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จำนวน 132 คน วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM