TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5036150361503615036150361
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089556150895561508955615089556150895561508955615089556150895561

ครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000 บาท โดยมี นายกมล เกษมศุข ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิสิริวัฒนาเชลเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ 
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์ฯ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณและสมาชิกที่วายชนม์ ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2514 จากทุนดำเนินงานเพียง 5,630 บาท สมาชิกจำนวน 105 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 16,031 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 10,607 ล้านบาท
วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM