TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1705717057170571705717057
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060691850606918506069185060691850606918506069185060691850606918

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2562เป็นต้นไป
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM