TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4309430943094309
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755132157551321575513215755132157551321575513215755132157551321

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารฯ นำคณะกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM