TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1044410444104441044410444
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3366073633660736336607363366073633660736336607363366073633660736

ชสอ. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-30 เม.ย.62
       ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา
       
      โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.fsct.com และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดรายการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224 และ 225 
     ทั้งนี้  ชสอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง www.fsct.com และติดประกาศ ณ สำนักงาน ชสอ. ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 02 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM