TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6968696869686968
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755398057553980575539805755398057553980575539805755398057553980

ชสอ.ให้การต้อนรับ สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ( APRACA) ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Credit Association : APRACA) นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการเกษตรแห่งประเทศเนปาล จำนวน 7 คน โดยมี Mr. Janardan Dev Pan ผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
วันที่เขียนข่าว : 02 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM