TH | EN

     

ประกาศ สอ.พนักงานโอสถสภา จก. รับสมัครผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เวลา 8.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือส่งมาทาง E-mail: osotspaco-op@psotspa.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2351-1103
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM