TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5622756227562275622756227
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5090142050901420509014205090142050901420509014205090142050901420

ชสอ.ขอความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูล...การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
[เอกสารแนบ]

      ชสอ.ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกการกรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีความจำเป็นต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ซึ่ง ชสอ. จะทำการรวบรวมข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทุกประเภท ฯลฯ ต่อไป

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การฝาก - ถอน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือน

 

วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM