TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ.ขอความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูล...การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561
         

      ชสอ.ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกการกรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีความจำเป็นต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ซึ่ง ชสอ. จะทำการรวบรวมข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทุกประเภท ฯลฯ ต่อไป

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การฝาก - ถอน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือน

 

 
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
155799278449_2562.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM