TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1968196819681968
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493315134933151349331513493315134933151349331513493315134933151

ชสอ. ร่วมเตรียมการจัดงานเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก

      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. และนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เดินทางไปเตรียมการจัดงานเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก วันที่ 3 ตุลาคม 2562
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 03 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM