TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1871187118711871
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480956734809567348095673480956734809567348095673480956734809567

ชสอ. เข้าร่วมประชุมร่วมกับโครงการ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

        ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. เข้าร่วมประชุมร่วมกับโครงการ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการจัดงาน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562” วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย ชสอ. เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 6 ประเภท
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 04 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM