TH | EN

ประกาศ สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
        ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด ชั้น 1 อาคาร 9 เลขที่ 88/7 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 22589 7195, 0 2951 0094
www.tcclodmsc.net
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM