TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6180561805618056180561805
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3986227739862277398622773986227739862277398622773986227739862277

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสำนักงาน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM