TH | EN

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การสร้างพลังและกำลังใจการทำงานในยุคโควิด-19”
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings เรื่อง “การสร้างพลังและกำลังใจการทำงานในยุคโควิด-19” ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวนสหกรณ์ละ 1 ท่าน เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามกำหนดการดังกล่าว
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมนาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
*ทั้งนี้ ชสอ.  ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
 
ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรองที่นั่ง ผ่าน QR-
 
 
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM