TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 ตำแหน่ง
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  ดังนี้
 
1. ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ (รับสมัคร 1-30 มิถุนายน 2565)
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา (รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2565)
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล 1 อัตรา (รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2565)
 
 
       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ พร้อมกับยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 404 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
       และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.coopmoj.org ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 2056 และ 0 2544 2048 
วันที่เขียนข่าว : 02 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM