TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2967 2222 ต่อ 314-317
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM