TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงสอุตสาหกรรม จำกัด  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์) (รายละเ้อียดตามเอกสารแนบ)
 
       ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์ ชั้น 3) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
        ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.coopindustry.com และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
02-853-3884 หรือ 063-249-7900
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM