TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2804728047280472804728047
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4578406745784067457840674578406745784067457840674578406745784067

ชสอ.ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์และการลงทุน วันที่ 10 ก.ค. 2558 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 10 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM