TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
304644304644304644304644304644304644
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3784301837843018378430183784301837843018378430183784301837843018

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ACCU เป็นประธานในการประชุม Board

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ACCU เป็นประธานในการประชุม Board และถ่ายร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCt
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM