TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1173117311731173
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754819257548192575481925754819257548192575481925754819257548192

ชสอ. นำคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงรุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน NACUFOK

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงรุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK) สำนักงานกรุงโซล พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกอบรมทางวิชาการ และทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับขบวนการสกรณ์ไทยต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM