TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
293335293335293335293335293335293335
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783173037831730378317303783173037831730378317303783173037831730

ชสอ. เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมยศ เสาวคนธ์ ร้อยตำรวจตรีจรัส แสงวรรณลอย กรรมการดำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ซึ่ง ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้นักเรียนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM