TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
302645302645302645302645302645302645
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3784102437841024378410243784102437841024378410243784102437841024

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พบปะ สหกรณ์ออมทรัพย์นำร่องฯ ในการอบรมเพื่อเตรียมการทดสอบระบบงาน

        ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พบปะ สหกรณ์ออมทรัพย์นำร่องในโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเตรียมการทดสอบระบบงาน เป็นการอบรมเข้าสู่วันที่สาม โดยมีกำหนดการห้าวัน ประกอบด้วยระบบงานทะเบียนสมาชิก ทุนเรือนหุ้น สินเชื่อ เงินฝาก การเงิน ณ บริษัทเมโทรฯ วันที่ 25 มีนาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 25 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM