TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4254425442544254
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3468233034682330346823303468233034682330346823303468233034682330

หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างบริษัททัวร์โครงการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
รายละเอียด :
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างบริษัททัวร์โครงการจัดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. (ฝ่ายเงินทุน) ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (มอสโคว-ซาร์กอร์ส) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
        โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอราคาได้ ณ สำนักงาน ชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 โดยประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 และกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM