TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6208162081620816208162081
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3986255339862553398625533986255339862553398625533986255339862553

หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาการจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ปี 2563
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศสอบราคาการจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ปี 2563(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1
 
ประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563
ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM