TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1217121712171217
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525778835257788352577883525778835257788352577883525778835257788

หัวข้อเรื่อง : ชสอ.ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำพิพิธภัณฑ์สหกรณ์
รายละเอียด :
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        
       โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1
 
       ประกาศสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มีนาคม 2562 และกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM