TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1677167716771677
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3083335530833355308333553083335530833355308333553083335530833355
 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ชสอ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 18 ก.ย. 2561
2 ประกาศสอบราคาเพื่อจัดจ้างทำ Planner เล่มใหญ่ และ Diary เล่มเล็ก 11 ก.ย. 2561
3 ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีบัญชี 2561 11 ก.ย. 2561
4 ประกาศสอบราคาจ้างการจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม 11 ก.ย. 2561
5 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณณัฐประชาชนจีน 11 ก.ย. 2561
6 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ชสอ. 10 ก.ย. 2561
7 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่งอาคารสำนักงาน ชสอ. 10 ก.ย. 2561
8 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ชสอ. 06 ก.ย. 2561
9 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM