TH | EN

     

 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ชสอ.ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดโครงการขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2560 13 ธ.ค. 2560
2 ชสอ. ประกาศสอบราคา เรื่อง โครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สอ.ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีค 61 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 28 พ.ย. 2560
3 ชสอ. ประกาศสอบราคา เรื่อง โครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สอ.ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 -25 มค 61 ณ ประเทศสิงคโปร์ 28 พ.ย. 2560
4 ชสอ. ประกาศ เรื่อง การสอบราคาเพื่อจัดซื้อของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์และผู้ลงทุน ปี 2560
5 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM