TH | EN

   

 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดทัศนศึกษาศึกษาโครงการขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย 16 พ.ย. 2561
2 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดทัศนศึกษาศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี-ไทย ประจำปี 2561 (เส้นทาง กรุงเทพ-นนทบุรี-นครปฐม-กาญจนบุรี-เชียงราย-กรุงเทพ) 01 พ.ย. 2561
3 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดศึกษาดูงานทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 01 พ.ย. 2561
4 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง สิบสองปันนา) 01 พ.ย. 2561
5 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM