TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1981719817198171981719817
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3103904531039045310390453103904531039045310390453103904531039045
 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคาร ชสอ. 16 ส.ค. 2560
2 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด (สอท.) ประกาศประกวดราคา 16 ส.ค. 2560
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร ชสอ. 10 ส.ค. 2560
4 ประกาศสอบราคาบริษัทประกันชีวิตเพื่อจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม 08 ส.ค. 2560
5 ขยายเวลา ประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทันศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) 11 ส.ค. 2560
6 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อจอ LED 2 รายการ แบบใช้งานภายในอาคาร 21 ก.ค. 2560
7 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 21 ก.ค. 2560
8 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ใต้หวัน) 23 พ.ค. 2560
9 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว ชสอ. ประจำปี 2560 30 มี.ค. 2560
10 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 และหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 09 มี.ค. 2560
11 ชสอ. ประกาศสอบราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 17 ก.พ. 2560
12 ชสอ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17 ก.พ. 2560
13 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์และลงทุน ปี 2559 23 ม.ค. 2560
14 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 ม.ค. 2560
15 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 19 ธ.ค. 2559
16 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ครั้งที่ 2 13 ธ.ค. 2559
17 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ 13 ธ.ค. 2559
18 ประกาศ ชสอ. สอบราาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย 20 ต.ค. 2559
19 ประกาศ ชสอ. ขยายเวลาสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและภายในอาคาร 02 พ.ย. 2559
20 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 ต.ค. 2559
21 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี-ไทย 04 ต.ค. 2559
22 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศกัมพูชา 29 ก.ย. 2559
23 ประกาศสอบราคาจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ชสอ. 02 ก.ย. 2559
24 ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ชสอ. 02 ก.ย. 2559
25 ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ชสอ. 02 ก.ย. 2559
26 ประกาศสอบราคาบริษัทประกันชีวิตเพื่อจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 01 ก.ย. 2559
27 ประกาศสอบราคาเพื่อจัดจ้างทำ Planner เล่มใหญ่ และ Diary เล่มเล็ก 29 ส.ค. 2559
28 ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทันศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 29 ส.ค. 2559
29 ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทันศึกษาที่ประเทศมาเก๊า ฮ่องกง 29 ส.ค. 2559
30 ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทันศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 26 ส.ค. 2559
31 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร ชสอ. 17 ส.ค. 2559
32 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง 05 ส.ค. 2559
33 ประกาศ ชสอ. ประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 03 ส.ค. 2559
34 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 22 ก.ค. 2559
35 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อ LED TV 4K (SMART TV) 13 ก.ค. 2559
36 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 13 พ.ค. 2559
37 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ต ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย 03 พ.ค. 2559
38 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว ชสอ. ประจำปี 2559 21 เม.ย. 2559
39 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อของที่ระลึก 11 มี.ค. 2559
40 ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 และหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 09 มี.ค. 2559
41 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 03 มี.ค. 2559
42 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM