TH | EN

   

 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 อาคาร ชสอ. 11 ม.ค. 2562
2 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดโครงการศึกษาดูงาน (จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย - นครเวียงจันทน์) 11 ม.ค. 2562
3 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์โครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 02 ม.ค. 2562
4 ประกาศสอบราคาจ้างบริษทัวร์จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(เวียดนามเหนือ) 19 ธ.ค. 2561
5 ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์และลงทุน ปี 2561 30 พ.ย. 2561
6 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
 หน้า | 1


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM