TH | EN

   

    
 
 


ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4999499949994999
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2899809528998095289980952899809528998095289980952899809528998095
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Clippping News
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 1

 40

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2 อบรม "คณะกรรมการอำนวยการ"

 เต็มแล้วค่ะ

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3 สัมมนา เรื่อง “ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก” ฟรี (สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน เข้ารับการสัมมนาตามกำหนดการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 60

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4 อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”

 เต็มแล้วค่ะ

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85
  เงินกู้ระยะยาว 4.95
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00
-------------------------
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.90
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM