ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1012910129101291012910129
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1175915111759151117591511175915111759151117591511175915111759151
 


   
 + อ่านทั้งหมด   
 
   
 + อ่านทั้งหมด   
 
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
+ อ่านทั้งหมด
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.60
  เงินกู้ระยะปานกลาง 5.05
  เงินกู้ระยะยาว 5.15

 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM