TH | EN

   

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
422422422
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3044161330441613304416133044161330441613304416133044161330441613
 

 -->
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.40
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.85
  เงินกู้ระยะยาว 4.95
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00
-------------------------
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น 3.90


ข่าวประชาสัมพันธ์
Clippping News
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 22

 เต็มแล้วค่ะ

วันที่ 18-21 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2 อบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) ครั้งที่ 5

 80

26-28 เม.ย. 2560 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
3 อบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) ครั้งที่ 6

 เต็มแล้วค่ะ

2-4 พ.ค. 2560 โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM