ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6978697869786978
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2204156522041565220415652204156522041565220415652204156522041565
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ข่าวสมาชิก
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม ที่นั่ง วันที่ สถานที่
1 อบรม "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 5

 40

13 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2559 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.60
  เงินกู้ระยะปานกลาง 5.05
  เงินกู้ระยะยาว 5.15

 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM