TH | EN

   

 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
   
 + อ่านทั้งหมด   
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม 05 ก.ย. 2562
2 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปี 2562 30 ส.ค. 2562
3 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการดูแลภูมิทัศน์และต้นไม้ตกแต่ง ปี 2562 30 ส.ค. 2562
4 ประกาศสอบราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด ปี 2562 30 ส.ค. 2562
5 ประกาศสอบราคาจ้างบริษัททัวร์โครงการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็ก 26 ส.ค. 2562
6 ประกาศสอบราคาจ้างบริษัททัวร์โครงการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 26 ส.ค. 2562
7 ประกาศ FSCT ขายที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 01 ส.ค. 2556
+ อ่านทั้งหมด
  • หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม
หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม วันที่ สถานที่ ที่นั่ง ตรวจสอบรายชื่อ การรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 6 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย.และ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เต็มแล้วค่ะ ปิดรับสมัคร
อบรม "การเงินการบัญชีและการบริหารฯ" รุ่นที่ 7 โดย ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. และ 21-23 ต.ค. 2562 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เต็มแล้วค่ะ ปิดรับสมัคร
  • ข่าวกิจกรรม/สัมมนา
  • จดหมายข่าว ชสอ.


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM