ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6034603460346034
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1770258217702582177025821770258217702582177025821770258217702582
 

   
 + อ่านทั้งหมด   
 

ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
   
 + อ่านทั้งหมด   
 

หลักสูตร สัมมนา/ฝึกอบรม

ลำดับที่ หัวข้อมสัมมนา/ฝึกอบรม สถานะ วันที่ สถานที่
1 สัมมนา "การใช้สิทธิทางกฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์"

 80

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร
2 อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการ

 เต็มแล้วค่ะ

10-12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
3 อบรม "ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์และภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์"

 80

3-4 มีนาคม 2559 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 + อ่านทั้งหมด   
 
ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
เงินกู้
       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะสั้น 4.60
  เงินกู้ระยะปานกลาง 5.05
  เงินกู้ระยะยาว 5.15

 
 
บริการเงินกู้
บริการดี  มีเฉลี่ยคืน
นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออมทรัพย์วันนี้.....มั่งมีวันหน้า
ร่วมสร้างศรัทธา...พัฒนาสหกรณ์
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM