TH | EN

     

 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว ชสอ. ประจำปี 2560
รายละเอียด :
          ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำจดหมายข่าว ชสอ. ประจำปี 2560 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซอง เสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ. หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 24961199 ต่อ 115-118
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM